კონტაქტი

 • ოფისი

 • ჭავჭავაძის გამზ. 80, 0162

 • ტელ:      +995 32 2 122222

  მეილი: info@tbcleasing.ge

 

 • ლიზინგი

 • სალომე ჭუბაბრია

  მობ:  +995 577 110848

  ტელ:  +995 32 2 122222 (*3010)

  sales@tbcleasing.ge

 • დასაკუთრებული აქტივები

 • ლაშა მაჭარაძე

  მობ:  +995 577 252755

  ტელ:  +995 32 2 122222 (*3043)

  lmacharadze@tbcleasing.ge