ონლაინ აპლიკაცია


სპეციალური შეთავაზებები


პროდუქტები

ფინანსური ლიზინგი

თიბისი ლიზინგი შეისყიდის კლიენტის მიერ შერჩეულ კონკრეტულ აქტივს და სარგებლობაში გადასცემს კლიენტს...

მეტის ნახვა

უკულიზინგი

უკულიზინგი საშუალებას აძლევს კომპანიებს გამოათავისუფლონ ფიქსირებულ აქტივებში ინვესტირებული თანხები და ამგვარად, შეავსონ საბრუნავი კაპიტალი.

მეტის ნახვა

საოპერაციო ლიზინგი

ფინანსური ლიზინგისგან განსხვავებით, საოპერაციო ლიზინგის ვადის ამოწურვის შემდეგ კომპანიას ეძლევა რამდენიმე ალტერნატივა

მეტის ნახვა