სოფლის განვითარების სააგენტო (RDA)

პროდუქტის უპირატესობები:

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების დანადგარებისა და ტექნიკის დაფინანსება

მომხმარებელზე მორგებული გადახდის გრაფიკი

საშეღავათო პერიოდები ძირ თანხაზე

სტარტაპების დაფინანსება

მოითხოვე ლიზინგი

გამოითვალე ყოველთვიური გადასახადი

სოფლის განვითარების სააგენტო (RDA)

მიზნობრიობა

 • სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების დანადგარებისა და ტექნიკის დაფინანსება;
 • მომხმარებელზე მორგებული გადახდის გრაფიკი;
 • საშეღავათო პერიოდები ძირ თანხაზე;
 • სტარტაპების დაფინანსება;

ზოგადი აღწერა

სს „თიბისი ლიზინგი“ შეისყიდის თქვენ მიერ შერჩეულ კონკრეტულ აქტივს (მანქანა-დანადგარი, სხვადასხვა ტექნიკა, სატრანსპორტო საშუალება და ა.შ) და სარგებლობაში გადმოგცემთ ყოველთვიური სალიზინგო გადასახადების სანაცვლოდ. აქტივი არის თიბისი ლიზინგის სახელზე და გადაეცემა სარგებლობაში მომხმარებელს

ზოგადი პირობები

 • აქტივის ტიპი: ახალი ან მეორადი იმპორტირებული
 • დაფინანსების მოცულობა: 7,000 GEL – 1,500,000 GEL
 • ვადა: 12- 84 თვე
 • თანამონაწილეობა: 20% – 50 %
 • საშეღავათო პერიოდი: 1 – 11 თვე
 • დაფინანსების ვალუტა: GEL
 • უზრუნველყოფა: მანქანა-დანადგარი/ტექნიკა რომელსაც თქვენ შეისყიდით
 • სუბსიდირება : სახელმწიფოს მხრიდან : 9-12%;
 • სუბსიდირების ვადა : 36 თვე;


შეღავათიანი აგროლიზინგი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს პროექტს „შეღავათიანი აგროკრედიტი“, რომლის ფარგლებშიც გაიცემა შეღავათიანი აგროლიზინგი.

შეღევათიანი აგროლიზინგის კომპონენტი ემსახურება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დამატებითი ღირებულების შემქმნელი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. შეღავათიანი აგროლიზინგის დაფინანსებით ისარგებლებენ ის საწარმოები, რომლებიც ქმნიან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას (თანამედროვე ფერმები, სასათბურე მეურნეობები და სხვა), ან ეწევიან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ნებისმიერი სახით გადამუშავებას (შენახვა, დაფასოება, გადამუშავება), ან აწარმოებენ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესაფუთ მასალებს, ასევე ის საწარმოები, რომელთაც თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში დამტკიცებული აქვთ სახელმწიფო თანადაფინანსება. გაიგე მეტი შეღავათიანი აგროლიზინგის შესახებ აქ,ახლა