სოფლის მეურნეობის სააგენტო (APMA)

სოფლის მეურნეობის სააგენტო (APMA)

მიზნობრიობა

 • სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების დანადგარების და ტექნიკის დაფინანსება.
 • კლიენტზე მორგებული გადახდის გრაფიკი.
 • საშეღავათო პერიოდები ძირ თანხახე
 • სტარტ-აპების დაფინანსება

ზოგადი აღწერა

სს „თიბისი ლიზინგი“ შეისყიდის თქვენ მიერ შერჩეულ კონკრეტულ აქტივს (მანქანა-დანადგარი, სხვადასხვა ტექნიკა, სატრანსპორტო საშუალება და ა.შ) და სარგებლობაში გადმოგეცემთ თქვენ ყოველთვიური სალიზინგო გადასახადების სანაცვლოდ. აქტივი არის თიბისი ლიზინგის სახელზე, და გადაეცემა სარგებლობაში კლიენტს.

ზოგადი პირობები

 • აქტივის ტიპი: ახალი ან მეორადი იმპორტირებული
 • დაფინანსების მოცულობა: 20,000 GEL – 1,500,000 GEL
 • ვადა: 12- 84 თვე
 • თანამონაწილეობა: 20% – 50 %
 • +
 • საშეღავათო პერიოდი: 1 – 12 თვე (ძირზე)
 • დაფინანსების ვალუტა: GEL
 • უზრუნველყოფა: მანქანა-დანადგარი/ტექნიკა რომელსაც თქვენ შეისყიდით
 • სუბსიდირება : სახელმწიფოს მხრიდან : 12%
 • სუბსიდირების ვადა : 66 თვე


შეღავათიანი აგროლიზინგი

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო / Arda-ს და თიბისის ერთობლივი პროექტის "შეღავათიანი აგროკრედიტის" ფარგლებში, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მეწარმეებისთვის აგროლიზინგზე გაუმჯობესებული პირობები მოქმედებს. გაიგე მეტი შეღავათიანი აგროლიზინგის შესახებ აქ,ახლა

ყოველთვიური გადასახადი
GEL 0
გაგზავნა