საოპერაციო ლიზინგი

პროდუქტის უპირატესობები:

ნაკლები ყოველთვიური ხარჯი

ერთი ინვოისის პრინციპი სადაც გაერთიანებულია ავტომობილის შენახვის ყველა ხარჯი

ხარჯების სტანდარტიზაციის და ოპტიმიზაციის შესაძლებლობა

ნაკლები ადმინისტრირება და გამოთავისუფლებული დრო

მარტივი ბიუჯეტირების შესაძლებლობა

ავტომობილის განახლება მარტივად

მოითხოვე ლიზინგი

გამოითვალე ყოველთვიური გადასახადი

საოპერაციო ლიზინგი

პროდუქტის უპირატესობები

 • ნაკლები ყოველთვიური ხარჯი
 • ერთი ინვოისის პრინციპი სადაც გაერთიანებულია ავტომობილის შენახვის ყველა ხარჯი
 • ხარჯების სტანდარტიზაციის და ოპტიმიზაციის შესაძლებლობა
 • ნაკლები ადმინისტრირება და გამოთავისუფლებული დრო
 • მარტივი ბიუჯეტირების შესაძლებლობა
 • ავტომობილის განახლება მარტივად

ზოგადი აღწერა

საოპერაციო ლიზინგი ხელმისაწვდომია ყველა იურიდიული და ფიზიკური პირისთვის, ვისაც უდასტურდება შემოსავალი. ლიზინგის ვადის ბოლოს ავტომობილი გვიბრუნდება უკან და სურვილის შემთხვევაში ნაცვლდება ახალი ავტომობილით. ლიზინგის ყოველთვიურ თანხაში გათვალისწინებულია ავტომობილის მოვლა-შენახვის ხარჯები:

 • დაფინანსების მოცულობა: ინდივიდუალურად
 • ვადა: 36 - 60 თვე
 • თანამონაწილეობა: 10% - მდე
 • დასაფინანსებელი აქტივები: ახალი მსუბუქი ავტომობილები და სატვირთოები 2.5 ტ. ტვირთამწეობამდე
 • პარტნიორები: ყველა ოფიციალური დილერი საქართველოში

ანალიზი

საკრედიტო ისტორია, შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია