მოტოტექნიკის ლიზინგი

პროდუქტის უპირატესობები:

სისწრაფე - დაფინანსება 1 დღეში

დამატებითი უზრუნველყოფის გარეშე

მინიმალური პირველადი შენატანი

კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთები

მოითხოვე ლიზინგი

გამოითვალე ყოველთვიური გადასახადი

მოტოტექნიკის ლიზინგი

პროდუქტის ზოგადი აღწერა

მოტოტექნიკის ლიზინგი ხელმისაწვდომია ყველა იურიდიული და ფიზიკური პირისთვის:

  • დაფინანსების მოცულობა: < $20,000
  • დასაფინანსებელი აქტივები: ახალი ან მეორადი მოტოსკუტერი/მოტოციკლეტი
  • დაფინანსების ვალუტა: აშშ დოლარი, ლარი, ევრო
  • ვადა: 3 - 24 თვე
  • თანამონაწილეობა: 20% - დან

ანალიზი

მხოლოდ საკრედიტო ისტორია