კომერციული უძრავი ქონების ლიზინგი

ყოველთვიური გადასახადი
GEL 0

* კალკულატორი არ მოიცავს დაზღვევის და ქონების გადასახადს

გაგზავნა

კომერციული უძრავი ქონების ლიზინგი

პროდუქტის უპირატესობები

 • ნაკლები ყოველთვიური ხარჯი
 • ხარჯების სტანდარტიზაციის და ოპტიმიზაციის შესაძლებლობა
 • ნაკლები ადმინისტრირება და გამოთავისუფლებული დრო
 • მარტივი ბიუჯეტირების შესაძლებლობა

კომერციული უძრავი ქონების ლიზინგით ფინანსდება:

 • კომერციული, საწარმოო და საოფისე ფართის შესყიდვა
 • დასრულებულ მშენებლობებში არასაცხოვრებელ და დამხმარე ფართები, ავტოსადგომები
 • როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიული პირის საკუთრებში არსებული კომერციული ფართის უკულიზინგი, შესაძლებელია საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საშუალებით ფულადი რესურსის მოპოვება

*ფართის აშენების წელი მინიმუმ 2005 წლითაა განსაზღვრული.

ზოგადი აღწერა:

 • ლიზინგის მიმღები: ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი, ინდივიდუალური მეწარმე
 • დაფინანსების ლიმიტი: 3000$-დან ზევით
 • ვალუტა: აშშ დოლარი, ლარი, ევრო
 • თანამონაწილეობა: რეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე 15%-დან, არარეზიდენტ პირებზე 30%-დან
 • ფართის რეალიზაციაზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
 • ლიზინგის ვადა: 120 თვემდე
 • დაფარვის გრაფიკი: ანუიტეტი ან არასტანდარტული