კომერციული უძრავი ქონების ლიზინგი

პროდუქტის უპირატესობები:

ნაკლები ყოველთვიური ხარჯი

ხარჯების სტანდარტიზაციის და ოპტიმიზაციის შესაძლებლობ

ნაკლები ადმინისტრირება და გამოთავისუფლებული დრო

მარტივი ბიუჯეტირების შესაძლებლობა

გაეცანი პრეზენტაციას
მოითხოვე ლიზინგი

გამოითვალე ყოველთვიური გადასახადი

კომერციული უძრავი ქონების ლიზინგი

პროდუქტის უპირატესობები

 • ნაკლები ყოველთვიური ხარჯი
 • ხარჯების სტანდარტიზაციის და ოპტიმიზაციის შესაძლებლობა
 • ნაკლები ადმინისტრირება და გამოთავისუფლებული დრო
 • მარტივი ბიუჯეტირების შესაძლებლობა

კომერციული უძრავი ქონების ლიზინგით ფინანსდება

 • კომერციული, საწარმოო და საოფისე ფართის შესყიდვა
 • დასრულებულ მშენებლობებში არასაცხოვრებელი და დამხმარე ფართები, ასევე ავტოსადგომები
 • იჯარის ჩანაცვლებას კომერციული უძრავი ქონების ლიზინგით
 • დასრულებულ მშენებლობებში ნებისმიერ სარეალიზაციო ფართი - მხოლოდ დეველოპერებისთვის

*ფართის აშენების წელი მინიმუმ 2005 წლითაა განსაზღვრული.

ზოგადი აღწერა

 • ლიზინგის მიმღები: ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი, ი/მ
 • დაფინანსების ვალუტა: GEL / USD / EUR
 • ლიზინგის ვადა: 120 თვემდე
 • თანამონაწილეობა: 15%-დან
 • დაფარვის გრაფიკი: ანუიტეტი ან არასტანდარტული
 • ნარჩენი ღირებულება (RV) : 80%-მდე