აწარმოე საქართველოში

ყოველთვიური გადასახადი
GEL 0

* კალკულატორი არ მოიცავს დაზღვევის და ქონების გადასახადს

გაგზავნა

აწარმოე საქართველოში

 • სუბსიდირება სახელმწიფოს ხმრიდან
 • მიზნობრიობა : საწარმოო დანადგარის შეძენა
 • კლიენტზე მორგებული გადახდის გრაფიკი; საშეღავათო პერიოდი ძირითად თანხახე;
 • სტარტ-აპების დაფინანსება;

ზოგადი აღწერა

სს „თიბისი ლიზინგი“ შეისყიდის თქვენ მიერ შერჩეულ კონკრეტულ აქტივს (მანქანა-დანადგარი, სხვადასხვა ტექნიკა, სატრანსპორტო საშუალება და ა.შ) და სარგებლობაში გადმოგეცემთ თქვენ ყოველთვიური სალიზინგო გადასახადების სანაცვლოდ. აქტივი არის თიბისი ლიზინგის სახელზე, და გადაეცემა სარგებლობაში კლიენტს.

ზოგადი პირობები:

 • აქტივის ტიპი: ახალი ან მეორეადი
 • დაფინანსების მოცულობა: 100,000 GEL – 5,000,000GEL
 • ვადა: 12- 84 თვე;
 • თანამონაწილეობა: 20% – 50 %
 • საშეღავათო პერიოდი: 1 – 12 თვე (ძირზე)
 • დაფინანსების ვალუტა: GEL
 • უზრუნველყოფა: მანქანა-დანადგარი, რომელსაც თქვენ შეისყიდით
 • სუბსიდირება : სახელმწიფოს მხრიდან : 12%
 • სუბსიდირების ვადა : 24 თვე