სტანდარტული ფინანსური ლიზინგი

პროდუქტის უპირატესობები:

კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთი

მომხარებელზე მორგებული გადახდის გრაფიკი

შესაძლებელია სტარტაპების დაფინანსება

დამატებითი უზრუნველყოფის გარეშე

დაფინანსების სისწრაფე

მოითხოვე ლიზინგი

გამოითვალე ყოველთვიური გადასახადი

სტანდარტული ფინანსური ლიზინგი

პროდუქტის უპირატესობები

 • კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთი
 • კლიენტზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
 • შესაძლებელია სტარტ-აპების დაფინანსება
 • დამატებითი უზრუნველყოფის გარეშე
 • დაფინანსების სისწრაფე

ზოგადი აღწერა

სს „თიბისი ლიზინგი“ შეისყიდის თქვენ მიერ შერჩეულ კონკრეტულ აქტივს (მანქანა-დანადგარი, სხვადასხვა ტექნიკა, სატრანსპორტო საშუალება და ა.შ) და სარგებლობაში გადმოგეცემთ თქვენ ყოველთვიური სალიზინგო გადასახადების სანაცვლოდ. აქტივი არის თიბისი ლიზინგის სახელზე, და გადაეცემა სარგებლობაში კლიენტს.

შესაძლებელია დაფინანსდეს შემდეგი სექტორები

მედიცინა, სერვისი, დეველოპმენტი, მშენებლობა, გზის მშენებლობა, ინდუსტრიული (აგრო, წარმოება, ვაჭრობა), ბუნებრივი რესურსები, განახლებადი ენერგიები, ტექნოლოგიები, მედია და ტელეკომუნიკაცია.

ზოგადი პირობები

 • აქტივის ტიპი: ახალი ან მეორეადი
 • დაფინანსების მოცულობა: $5,000 - დან
 • ვადა: 12- 60 თვე
 • თანამონაწილეობა: 20 % - დან
 • საშეღავათო პერიოდი: 1 – 6 თვე
 • დაფინანსების ვალუტა: GEL, USD, EUR
 • უზრუნველყოფა: მანქანა-დანადგარი, რომელსაც თქვენ შეისყიდით
 • ლიზინგის აღება ასევე შესაძლებელია სახელმწიფო პროექტების - „შეღავათიანი აგროკრედიტი" და „აწარმოე საქართველოში" - ფარგლებში.